Störst problem med felaktigt utförda arbeten

Störst problem med felaktigt utförda arbeten

Majoriteten av de som råkar ut för problem med hantverkare får problem med själva arbetet.

Bråk om pengar är inte det största problemet när det kommer till hantverkarsvårigheter, visar en färsk undersökning som Villaägarnas Riksförbund gjort. 41 procent av de som råkat ut för hantverkarproblem har haft problem med utförandet av arbetet de betalat för. Det kan handla om allt från kakel som monterats ojämnt till fasader som målats på fel sätt.

På andraplats på listan över problem kommer byggtekniska fel. 26 procent uppger att de haft byggtekniska felaktigheter efter det att arbetet var slutfört. Problem med pengar kommer först på tredje plats på listan, totalt uppger 22 procent att arbetet blivit dyrare än överenskommet.

– Många anlitar hantverkare till sommaren för att utföra renoveringar och tillbyggnader. För att minska risken för problem ska man bara anlita kvalitetssäkrade hantverkare, vara noga med att teckna avtal och aldrig betala i förskott, kommenterar Sofia Hellsing, förbundsjurist och känd från tv-programmet Fuskbyggarna.

Så här ser listan ut i sin helhet:

  • Dåligt utfört arbete (t ex ojämnt kaklat, dåligt målat) 41%
  • Byggtekniska felaktigheter 26%
  • Arbetet dyrare än överenskommet 22%
  • Arbetet blev inte klart i tid 22%
  • Hantverkaren var otillgänglig 20%
  • Dåligt uppträdande (attityd) 19%
  • Arbetade inte på överrenskomna tider 18%
  • Dåligt byggmaterial 9%
  • Inte överens om hur avtalet skulle tolkas 7%