Stor skillnad i torrhalt i olika oljor

Träolja används bland annat för att ge ett skydd åt trall och utemöbler av trä så att de håller längre.

Träolja används bland annat för att ge ett skydd åt trall och utemöbler av trä så att de håller längre. Foto: Villaägarnas Riksförbund.

Är det dags att olja in utemöblerna? Tänk på att välja rätt olja.

Vissa träoljor är så pass utspädda att de består av en för hög halt lösningsmedel sett till att de ska få en bra funktion rapporterar Villaägarnas Riksförbund. Det innebär att du måste stryka på olja i flera omgångar för att oljan ska ge det skydd du önskar.

- Överutspädda träoljor gör att du får lägga ner mer arbetstid för att stryka på samma mängd olja och kräver fler strykningar än med en mer högkoncentrerad träolja, säger Johan Smeds, byggnadsteknisk expert hos Villaägarnas Riksförbund.

Hur stor andel olja det är i kallas för torrhalt. Om den exempelvis ligger mellan 30-50 procent ger det bra effekt eftersom den då kan tränga in i träet ordentligt. Men är det istället en torrhalt på 10 procent, och därmed 90 procent lösningsmedel i, får du stryka många gånger för att få samma effekt.

Torrhalten uppges vanligen på burken, men på vissa burkar anges den inte över huvud taget.

- Många är därför inte medvetna om hur mycket ren olja de egentligen får för pengarna och utgår nog vid köpet mest från vilken volym förpackningen totalt rymmer och vad förpackningen kostar. De tänker inte på att en burk med trallolja kan innehålla hela 90 procent lösningsmedel, säger Johan Smeds.

De vill därför uppmana konsumenter att se över innehållet i träoljan innan de bestämmer sig för vilken sort de ska köpa. Både för miljöns skull, och för konsumentens.