Stegen: Ett redskap och en fara för hemmafixare

Stegen: Ett redskap och en fara för hemmafixare

Renoveringen kan sluta illa om du inte är försiktig på stegen i sommar, 7 000 personer skadar sig årligen och 1 av 5 blir inlagda för fortsatt vård.

Ska du upp och klättra på stegar i sommar bör du ta det försiktigt. Hemmafixare sticker ut i skadestatistiken när det kommer till trappstegar. Vanligen är det män som trillar ner och gör sig illa. Årligen skadar sig cirka 7 000 personer enligt färsk statistik från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, och 80 procent av dessa är män. 32,5 procent utgörs av gör det själv-arbetare.

- Fall var den helt dominerande, drygt 85 procent, orsaken bakom olyckshändelserna, särskilt fall från hög höjd – över en meter. Men det hände också att stegar ramlade på människor, att man trampade snett när man gick upp på eller ner från stegen, klämde sig med mera. Flest skador drabbade de övre extremiteterna, skriver myndigheten i rapporten.

Med övre extremiteter åsyftas bland andra skuldror, handleder och underarmar. 42 procent av de som skadar sig ådrar sig en fraktur, näst vanligaste skadan är blodutgjutning/kontusion. Statistiken visar även att hela 20 procent skadat sig så pass illa att de blivit inlagda på sjukhuset för fortsatt vård.

- Flest skador inträffade under sommarmånaderna vilket sannolikt hänger ihop med att många reparerar och underhåller sina hus med mera under den här tiden, konstaterar myndigheten.