Miljö & hälsa

Skadedjuren i huset

Husbock som skalbagge och larv.

Husbock som skalbagge och larv. Foto: Lennart Falk, Anticimex

Nu är det högsäsong för skadedjur i huset. Pälsängrar och mjölbaggar kan finnas året om, annars ligger många insekter i dvala på vintern och börjar vakna till liv först när värmen kommer.

Vem har inte haft myror i köket? Svartmyror söker sig gärna in i köket på våren då tillgång till föda utomhus ännu inte är så god. De lockas av mat som ligger framme i köket.

Du undviker myror i köket genom att hålla rent, framför allt från sött spill från saft och läsk och kakor. Låt inte mat ligga framme, inte heller maten till katt och hund.

– Försök också att hitta de vägar myrorna har tagit sig in igenom och stäng dem ute, säger Jan Jungerstam på Anticimex.

Skadedjur, mjölbagge
Mjölbagge

 

Sedan gäller det att torka bort doftspåren de har lagt ut som ska visa vägen för andra myror. Se till att tömma soporna ofta, för här brukar det också finnas mat för myror.

Ska du få bort myrorna permanent får du söka upp bobildningen och gräva bort den. Ofta hittar du den under plattor eller stenar i trädgården.

Mjölbaggar och mott är andra skadedjur som gärna håller till i köket, t ex i mjölpåsen. De här små krypen är dock lättare att bli av med. Kasta angripna matvaror och håll riktigt rent i skåpen. Innan de slängs bör de frysas i en frysbox i en vecka eller värmas till 60 grader i minst en timma.

Skadedjur, tvestjärt
Tvestjärt

 

Tvestjärtar lever normalt på växter utomhus, men vissa år kan de massförökas och bli besvärande. De kan flyga, men gör det inte så gärna. Tvestjärten söker sig gärna in i trånga, mörka och fuktiga utrymmen. Grässtråt i naturen är bäst, men morgontidningen kan också duga. Nog så irriterande. Tvestjärten lockas liksom myran av mat som står framme, så även här gäller det främst att plocka undan matvaror och hålla rent.

Skadedjur, pälsänger
Pälsängrar

 

Pälsängrar och mal är andra vanliga skadeinsekter i huset.  Båda dessa äter textilier.

– Pälsängrar brukar man upptäcka när det plötsligt blir hål i kläderna. Tittar man närmare upptäcker man små kryp som äter hål, säger Jan Jungerstam.
För att inte få pälsängrar och mal är det viktigt att aldrig lägga undan kläder i skåpen som inte är riktigt rena. Det är också viktigt att skåpen städas ordentligt.

Värre är det när husbock eller strimmig trägnagare ger sig på träkonstruktioner i huset.  Strimmig trägnagare gör små runda hål i träet.

– Det kan bli så illa att taket sätter sig om det blir mycket snö en vinter, berättar Jan.

Dessa skalbaggar finns i naturen och om förhållandena i huset är sådana att träet har för hög fuktighet skapar vi möjligheter för skalbaggarna att lägga ägg i träet och leva av det.  De kan leva i trä av gran eller furu, både som larv och skalbagge. Husbock hittar man bara i de sydöstra delarna av landet från Dalälven ner till Skåne. Det är därför iktigt att se till att ha en försäkring som täcker skador av dessa skalbaggar.

– Husbocken är ganska stor och då blir det ett ovalt 4-5 mm stort hål i träet. Man kan också upptäcka dem genom att man hör att de gager och lever i träet, säger Jan.

De går framför allt i de delar av huset som är mest solutsatta och det är därför mest takkonstruktioner och sydväggar som blir angripna. Här kan man inte sanera huset själv utan måste ta hjälp av en professionell saneringsfirma. Saneringen kan kosta mycket pengar och det är klokt att se till att försäkringen täcker sådana skador. I förebyggande syfte ska man alltid se till att hålla alla delar av huset torrt.

Skadedjur, mott och larv
Mott, fjäril och larv

 

Råttor och möss är andra djur som kan ta sig in i huset och ställa till med problem. De gnager ofta på kablar och kan till och med orsaka brand.

Har man problem med råttor och möss gäller det att hitta möjliga ingångsvägar för dem och täta till dessa. Sätt nät framför ventiler, rör och vid luftspalter. Tänk på att en mus kan komma in igenom ett hål som är bara 6 mm. En råtta kommer igenom om hålet är 20 mm. Näten ska alltså vara finmaskiga och av metall, annars kan musen gnaga sönder dem.

Undvik också klätterväxter, för gnagare är utmärkta klättrare.

Sist men inte minst störs många av getingar på sommaren. Oftast bygger de sitt samhälle nära där vi håller till. Det är viktigt att ta bort boet så fort man ser det. Getingarna bygger på boet hela tiden så att det blir större och större. Med tiden blir det allt svårare och farligare att ta bort boet.