Verktyg

Sänksåg - guide

Sänksågen är en maskin som ofta nämns på Byggahus verktygsforum. I den här artikeln berättar Per-Henrik Lundblom mer om sänksågar, vad de används till och vad du bör tänka på om du ska köpa en.

Sida 1 av 10

Sänksågen en handcirkelsåg med två utmärkande specialfunktioner

Sänksåg Bosch

Sänksågen Bosch GKT 55. Foto: Bosch

Sänksågen är i grunden en handcirkelsåg med två utmärkande specialfunktioner. Den ena är att klingans djupinställning inte är låst utan sågen startas med klingan uppfälld, vartefter klingan sänks ner i arbetsstycket. Det slutgiltiga sågdjupet begränsas av ett förinställt djupstopp.

Per-Henrik Lundblom
Per-Henrik Lundblom

Den andra funktionen är att sänksågen är gjord för att föras längs en sågskena. På skenan sitter en gummilist som går helt kant i kant med klingan med resultatet att listen exakt visar var vänstra sidan av sågsnittet hamnar.

Syftet med dessa funktioner är att du ska kunna såga exakta och raka sågsnitt på ett väldigt kontrollerat sätt. Snitten kan dessutom påbörjas mitt i ett arbetsstycke tack vara sänkfunktionen. För säker sågning krävs det att arbetsstycket är någorlunda plant så att skenan ligger stadigt, något som begränsar användningsområdet. Sänksågen är lämplig till att dimensionera skivmaterial eller klyva lite bredare arbetsstycken. Den lämpar sig inte alls vid grövre renoveringsarbete eller för frihandskapning av reglar och liknande. Med andra ord kan den inte ersätta en vanlig handcirkelsåg.

Sida 2 av 10

Första sänksågen från Festool

Första sänksågen

Den första sänksågen AXF 45 lanserades 1980 av Festo, sedermera Festool. Foto: Festool

Fram till 2009 var tillverkaren Festool i princip ensam med en sänksåg på marknaden, förmodligen av patentskäl. 2009 löpte troligtvis dessa begränsande patent ut och många tillverkare lanserade sänksågar.

Sida 3 av 10

Sänksågens funktioner varierar delvis med märke

Sänksåg

Makitas sänksåg har snabbinställning för ritsdjup vilket är smidigt, menar Per-Henrik. Foto: Makita

Alla sänksågar på marknaden delar vissa grundfunktioner såsom djupstopp och möjligheter att vinkla klingan mellan 0 och 45 grader. Några tillverkare utmärker sig med smartare skala för djupinställningen samt möjlighet att vinkla klingan mellan -1 och 48 grader och ett par fasta lägen vid vanliga vinklar.

Gummikanten på vänster sida av sänksågens sågklinga medgör sågning med minimal urflisning. Kanten löser dock endast problemet på ena sidan klingan. Festool har löst problemet med urflisning på höger sida med separat urflisningsskydd i plast som kan monteras vid behov. Ett annat sätt att undvika fula snitt i skivmaterial som normalt flisar, exempelvis melaminbelagd spånskiva, är att "ritsa". Du sågar då först ett grunt snitt, gärna med sågen dragen baklänges, för att sedan såga fulldjup. Makitas sänksåg har snabbinställning för ritsdjup vilket är smidigt.

Sida 4 av 10

Sänksågen bör ha variabel varvtalsreglering

Dewalt sänksåg

Bland andra Dewalt DWS520 har variabel varvtalsreglering. Foto: Toolstop

Jag förespråkar maskiner med variabel varvtalsreglering, något alla märkestillverkarna har. Klingans hastighet kan då anpassas för materialet som sågas.

Sida 5 av 10

Sågskenans utförande varierar mellan tillverkarna

Festool sänksåg

Proffsmaskinen Festool TS 55 REBQ. Foto: Festool

När det kommer till sågskenan så varierar dessa i utförande mellan tillverkarna. Eftersom Festool var först ut med sänksåg och skenor, har tillverkare såsom Makita, Bosch och Dewalt valt att göra sina sågar kompatibla med Festools skenor. Festools såg fungerar dessutom på Makitas skena men inte på Dewalts, och Dewalts såg passar inte med Makitas skena. Bosch har valt en egen skenprofil.

Normalt är skenorna tillverkade i aluminium med glidyta på ovansidan för sågen och med glidskydd på undersidan. Vid leverans är gummilisten vid klingan något för bred. Vid första sågsnittet kapas denna för att få perfekt passning. Listen är en förbrukningsvara och kan lätt bytas. Eftersom den är fäst med dubbelhäftande tejp är det ofta möjligt att lossa och flytta ut den ett par gånger innan byte.

Som standard levererar de flesta tillverkare skenor med en längd på 1,4 meter. Två skenor går att skarva med beslag för dubbla längden, tyvärr brukar skarvningen vara något omständig. Med två 1,4 meter långa skenor och skarvbeslag går det bra att kapa ner fullskivor (1,2 x 2,4 meter). Givetvis finns det andra längder på skenor att tillgå.

En irriterande detalj med de flesta sänksågar är att de tippar på skenan om klingan är lutad. Undantaget är Makitas såg som är utrustad med tippskydd i såg och skena.

Sida 6 av 10

Batteridrivna sänksågar

 Batterisänksåg

Batterisänksåg TSC55 REB-Plus, Festool. Foto: Festool

För några år sedan lanserades batteridrivna sänksågar. Nyttan med en batteridriven såg på skena tycker jag är tveksam, eftersom du ändå vill utnyttja det utmärkta dammutsuget tillsammans med nätdriven dammsugare.

Sida 7 av 10

Om sänksågens sågklinga och klyvkniv

Sänksåg

Hitachi Niko DS1600 har klyvkniv. Från 3 100 kr.

På alla de sänksågar jag använt eller klämt på har byte av sågklinga varit väldigt smidigt. Detta är en underskattad funktion, är det enkelt att byta drar du dig inte för att alltid använda rätt typ av klinga.

Många tillverkare har valt att följa Festool när det kommer till typ av sågklinga som levereras vid köp, nämligen en fintandad variant med 48 tänder. En så fintandad klinga ger mycket fina snitt i tunnare skivmaterial men belastar sågen onödigt mycket i tjockare material. En klinga med cirka 30 tänder är betydligt mer universell.

En funktion som skiljer olika sågar åt är om de är utrustade med klyvkniv eller inte. Klyvkniven är en säkerhetsfunktion som enligt vissa är onödig på en sänksåg men jag delar inte den åsikten. Hitachi Niko DS1600 är ett exempel på en sänksåg som har klyvkniv.

Sida 8 av 10

Priser på sänksågar

Förvaringsväska sänksåg

Sänksågarna marknadsförs i paket med tillbehör. Foto: Bosch

I samband med att fler tillverkare lanserade sänksågar konkurrerade dessa med lägre pris. Sedan dess har dock prisbilden blivit mer homogeniserad. Tillverkarna marknadsför numera sågarna i likartade paket med såg, förvaringsväska, lite småtillbehör samt två skenor till ungefär samma pris. Vid köp rekommenderar jag att även skaffa två skruvtvingar som passar det aktuella märkets skenor.

Sida 9 av 10

Såga säkert och med bra resultat

Sågklinga sänksåg

Hur bra en såg presterar beror mycket på sågklingan. Foto: Verktygsladan

Vid handhavande finns det flera saker att tänka på för säker sågning och bra resultat. Använd aldrig sågen utan skena, sänkfunktionen gör att det inte blir säkert. Arbeta alltid på ett någorlunda plant och stabilt underlag där hela skenans bredd har stöd. Är ämnet för smalt måste du palla upp med spillbitar bredvid. Fäst gärna skenan med tvingar.

Hur bra en såg presterar i ett material beror väldigt mycket på sågklingan. Klingan ska vara anpassad för materialet samt sågdjupet. Dessutom ska den vara vass och helst ren från harts. Harts är en brun beläggning av kåda som byggs upp på skärande verktyg vid träbearbetning. Hartsen är svår att få bort, för ändamålet använder jag själv färdig hartslösare.

Undvik slöa sågklingor då sådana ökar risken för kast och ger ett sämre snitt. En vass klinga ska ha tänder vars sidor lätt kan rispa i en nagel. För att hålla klingorna vassa lämnar jag dem för slipning vilket är billigare än en ny sågklinga.

Störst risk för kast, alltså att sågen vandrar upp mot den som håller i den, är det när klingan sänks ner i arbetsstycket, använd därför båda händerna! Vill du ha ett väldigt fint snitt på båda sidor om klingan kan du ritssåga (se ovan) samt använda eventuellt splitterskydd på höger sida om klingan.

Sida 10 av 10

Per-Henrik Lundblom rekommenderar sänksåg

Foto: Scheppach

Scheppachs sänksåg ligger i mellanprissegmentet.

Avslutningsvis kommer vi till modellrekommendationer. Jag tycker att alla de stora tillverkarna har fina sänksågar i sortimentet men prioriterar en såg med klyvkniv vilket gör att vissa modeller faller bort. Tyvärr saknar jag personlig erfarenhet av billiga sågar men normalt är precision och kvalitet sämre vid lägre pris. I mellansegmentet hittar du Scheppachs sänksåg som fått många bra recensioner.