Renovera

Pcb fördubblar risken för stroke

En forskningsrapport publicerad under juli månad visar att det finns ett samband mellan miljögiftet pcb och stroke, samt mellan insektsmedlet ddt och stroke. Förhöjda värden av pcb eller ddt i blodet fördubblar risken för stroke. Forskarna menar att de i studien tagit hänsyn till traditionella riskfaktorer.

- Detta är den första studie som utvärderat om det finns ett samband mellan förhöjda värden av organiska miljögifter och stroke och resultaten är tydliga, säger Lars Lind, professor i kardiovaskulär epidemiologi vid Uppsala universitet, som gjort studien tillsammans med Monica Lind, docent i miljömedicin.

Både pcb och ddt är idag förbjudna. Men eftersom pcb fortfarande finns kvar i äldre byggnader, och kan läcka ut vid rivning eller skador, bör husägare var medvetna om riskerna och vidta åtgärder om de bor i ett hus som ska renoveras där ämnet fortfarande kan finnas kvar.