Renovera

Nej till rivning av fallfärdigt hus

Trots besked före köp om att inget rivningsförbud förelåg fick mannen sedan nej på sin rivningsansökan när det var dags att byta ut det mögelskadade huset mot ett nytt.

En man i Glasberga köpte ett fallfärdigt hus med avsikt att riva det och bygga nytt, men trots ett tidigt besked från kommunen att inget rivningsförbud förelåg så fick han nej på sin ansökan. Argumentet var att det är en gammal arbetarbostad och att den därför har ett kulturhistoriskt värde.

Fastighetens förra ägare fick enligt Länstidningen Södertälje sälja huset och flytta på grund av att han utvecklat astma till följd av allt mögel när han försökte rusta upp huset.

Den nya ägaren menar att det inte går att rusta upp huset, att det är ett ruckel. Dock ska han se om rivningsbeslutet kan omprövas eftersom det enligt uppgift retts ut en del missförstånd sedan han fick nej på sin ansökan.