Måste bygga om huset på grund av hundskall

Hundskall har lett till en grannfejd och nu får husägaren besked från Miljöförvaltningen.

Bygg om eller få tyst på hundarna, det är beslutet som Miljöförvaltningen i Helsingborg ger en familj vars granne anmält dem för oljud på grund av att deras hundar skäller för mycket. Det som från början bara var en anmälan har dock eskalerat och övergått i en regelrätt grannfejd. Enligt Helsingborgs Dagblad ska grannen bland annat ha stått och bankat på en trumma.

Husägarna menar att hundarna inte alls skäller, i en överklagan skriver de: "Vi bestrider att våra hundar skäller i den utsträckningen som ni påstår då jag jobbar natt och vår son går i skolan och det betyder att vi aldrig skulle få sova vilket vi och hundarna gör."

För att lösa problemet har Miljöförvaltningen varit på plats två gånger och mätt upp ljudnivån. Det visade sig att den uppgick till över 50 decibel ett flertal gånger bägge dagarna, godtagbar nivå är 45 decibel eller lägre. Beskedet till husägarna är därför att de antingen får bygga om huset eller få tyst på hundarna.