Förebygg skadorna när du bygger själv

Procentuell fördelning av skador till följd av gör-det-själv-arbete  efter mekanism och kön. Källa: IDB 2011 – 2012, Socialstyrelsen.

Procentuell fördelning av skador till följd av gör-det-själv-arbete efter mekanism och kön. Källa: IDB 2011 – 2012, Socialstyrelsen.

Färsk statistik visar att småhusägare som gör jobbet själv lever farligt, årligen skadar sig 17 800 personer när de bygger och renoverar. Så här kan du förebygga.

Småhusägare som bestämt sig för att genomföra byggjobbet själv skadar sig mindre nu än förr, men det är fortfarande 17 800 personer per år som gör sig illa under gör-det-själv-arbete. Vanligaste skadorna varierar utifrån kön. Kvinnor är med om fler fallolyckor, medan män vanligen klämmer, hugger, skär eller sågar sig.

Just sågar är också det farligaste verktyget, enligt statistiken är det olika typer av sågverktyg såsom kap- eller byggsågar, cirkelsågar, sticksågar, motorsågar, handsågar, tigersågar med flera som står för nästan en tredjedel av skadorna. Andra verktyg som orsakar många skador är slipar, knivar och stämjärn.

Bland kroppsdelarna uppges fötterna vara lite extra utsatta eftersom det ofta tappas tunga föremål på dem, exempelvis brädor.

Det är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap som tagit fram statistiken åt Socialstyrelsen. Myndigheten skriver att du bör vidta följande försiktighetsåtgärder:

  • Läs och följ instruktionerna till de verktyg du skaffar. 
  • Underhåll verktygen och kassera skadade verktyg. 
  • Använd den skyddsutrustning som ibland följer med verktygen. 
  • Komplettera med annan, godkänd skyddsutrustning såsom skyddsglasögon, hjälm, hörselskydd etcetera. 
  • Använd fallskyddssele vid arbeten på tak. 
  • Lossa alltid tändstiftet när du servar bensinsågar. 
  • Modifiera aldrig verktyg, till exempel genom att eliminera dödmansgreppet. 
  • Använd aldrig elverktyg ute när det regnar. 
  • Använd endast typkontrollerade, certifierade stegar. Ställ upp stegen med 75 graders lutning, byt glidskydd om de är slitna, förankra stegen i sidled och använd inte stegen om det inte kan göras säkert!