Juridik

Konflikt om fasadrenovering får sitt slut

Högsta domstolen tar inte upp fallet med fasadrenoveringen som kostade 500 000 kronor mer än väntat.

En konflikt mellan en familj och ett byggföretag har fått sitt slut i och med att högsta domstolen inte väljer att ta upp fallet. Konflikten gällde en fasadrenovering och belopp på runt en halv miljon kronor mer än vad husägarna trodde sig ha kommit överens om.

Fasadrenoveringen skulle, enligt uppgift till Skaraborgs Länstidning, inte kosta mer än 280 000 kronor. Avtalet gjordes dock på löpande räkning, och efter de två första fakturorna var summan uppe i 636 125 kronor - då var arbetet fortfarande inte färdigt.

Husägarna valde att bara betala det maxbelopp som de ansåg att de kommit överens med företaget om från början, och bestred samtidigt fakturorna. Detta ledde i sin tur till att företaget stämde dem på beloppet för de två fakturorna, samt ytterligare 277 438 kronor som skulle motsvara de kostnader som varit efter det att den senaste fakturan skickades ut.

Tingsrätten valde dock att gå på husägarnas linje och menade på att företaget inte kunnat bevisa att kostnaden för den påbörjade fasadrenoveringen skulle ha uppgått till en summa på över 800 000 kronor. Företaget ålades dessutom att betala husägarnas advokatkostnader på 110 000 kronor. Därefter har varken hovrätten eller högsta domstolen valt att ta upp fallet vilket gör att det nu anses avslutat.