Renovera, Verktyg, ByggahusTV

Knep för att samla upp borrdamm

I det här videoklippet visar Per-Henrik Lundblom ett enkelt knep för att samla upp borrdamm när du ska borra.

Per-Henrik tar två sammanhängande sidor från en tidning och tejpar fast den ena kortsidan av tidningen där han ska borra. Han tejpar med maskeringstejp. Tryck inte fast tejpen mer än nödvändigt så att den lossnar sedan när du är klar. 

Ta sedan tag i den motsatta kortändan av tidningen och vik upp den. Tejpa en bit in så att det bildas en ficka.

Sätt också en tejpbit längst ner vid varje sida så att du inte tappar ut borrdammet när du ska flytta fickan sedan. 

Nu är du redo att borra och samla damm i fickan. Ha också en våt trasa till hands när du har borrat klart och tar bort fickan. Det lägger sig lite damm på den övre kanten som du vill torka bort innan du flyttar fickan, så blir det helt dammfritt.

Det bästa med fickan är att du kan återanvända den. När du är klar flyttar du bara fickan till nästa hål du ska borra.

När du använt den klart vecklar du bara ihop den och slänger den.