Hotades via förfalskat brev om vite för fönsterbyte

En husägare i Malmö fick ett brev från en påhittad tjänsteman på stadsbyggnadskontoret.

En polisanmälan väntar troligen den person som brevledes uppgett sig heta Gustaf Olsson och arbeta på stadsbyggnadskontoret i Malmö. Brottet uppdagades då husägaren som mottog brevet ringde upp stadsbyggnadskontoret för att få klarhet i innehållet. Enligt brevet hade han utfört ett fönsterbyte utan att söka bygglov, och hotades nu med vite om 15 000 kronor per månad så länge fönstret satt kvar.

På stadsbyggnadskontoret väcktes misstankar eftersom det inte arbetar någon Gustaf Olsson där. Vid en närmare kontroll av diarienumret och brevhuvudet bekräftades det att brevet vara en förfalskning, och enligt uppgift till Skånskan.se kommer tilltaget troligen att polisanmälas.

– Det är ju allvarligt om någon utger sig för att vara myndighetsperson och utöva påtryckningar, säger stadsjurist Anna Westberg.

Brevet uppges ha varit väl förfalskat. Det var skrivet på myndighetssvenska med flera fackuttryck.

Brevet inleds med orden: "Det har kommit till vår kännedom att det har skett fönsterbyte i ovan refererade adress. Ni är registrerad som fastighetsägare”. Innehållet nämner sedan bland annat att fönsterbytet strider mot husets tidigare utseende och form, samt att klagomål mottagits från grannar. Husägaren uppges vara tvungen att lämna in en redovisning där denne beskriver metod för rivning samt berättar vad företaget som genomfört jobbet heter. 

Stadsbyggnadskontoret säger dock att förfalskningen inte innebär att de inte kommer att undersöka sanningshalten i anklagelsen om fönsterbytet.

– Vi är ju också tillsynsmyndighet och kan agera oavsett hur vi får kännedom om något, säger Anna Westberg

Källa: Skånskan.se.