Byggahus.se

Juridik

Har vi åtgärdat läckaget i papptaket rätt?

Vi har anlitat ett företag för att lägga nytt papptak. De började med att byta ut kantlister och stuprör. Dagen efter regnade det in i vårt vardagsrum. Vi kan inte komma åt att se om det är större fuktskador under taket. Nu har de lagt på nytt papptak och vi har inget läckage längre. Borde vi ha tagit bort den gamla pappen för att se hur stor skadan var? Det nya taket har en svetsad skarv längs med kantlisten. Det verkar riskfyllt att ha en skarv på tvären mot vattnets avrinning. Våra grannar med likadana hus har inte några skarvar på det sättet. Är det normalt att man gör så?

/Sven Ottosson

 

Svar:

Viktigt är att ni meddelat läckaget till er entreprenör och till ert villaförsäkringsbolag. Försäkringsbolaget får avgöra vad som måste göras. När man skarvar papp skall man lägga den så att risken för läckage minimeras. Om man lägger horisontella våder skall man alltid lägga pappen nerifrån och upp så att den övre våden hamnar över den nedre. På så sätt leds vattnet vidare neråt. Om pappskarvarna är vertikala skall man ta hänsun til vilken vindriktning som är den förhäskande.

/Charlotte Andersson

 

Fler besvarade frågor:

Har jag valt rätt tätskikt?

Byta ut en platta från 1996.

Hur borrar jag i kaklet?

Borra i fogen eller plattan?

 

 

 

 

Läs mer
Fråga byggnadsingenjören

Byggnadsingenjör Karl Olsson svarar på frågor om att bygga och renovera.