Byggahus.se

offert eller löpande räkning

Besvarad 22 jan 2015 av Charlotte Andersson

 1. Min fru renoverar ett fritidshus och markarbete + grundplatta har levererats av entreprenör. Han hävdar nu att accepterad offert inte gäller pga tilläggsarbeten utanför offert, och har fakturerat >50% över offert. Hur gå vidare när han envisas och nu hävdar - felaktigt - att en överenskommelse att lämna offert till löpande räkning föreligger sedan flera månader. Ord står mot ord. Vi har skriftligen bestridit sista fakturan häromdagen. Kan han ändå t.ex. sälja den till fakturaköpare osv?
  Tacksam för råd!
   
 2. Svar

 3. Nu har jag inte tillgång till ert avtal eller överenskommelse, men jag hoppas för er skull att det finns skriftligt i någon form.

  Om ni bestridit fakturan tror jag inte att de får lov att sälja den vidare eftersom sådana företag endast vill ta sig an omtvistliga fordringar.

  Ni har, oavsett vad som i övrigt avtalats, konsumenttjänstlagen i botten för er beställning. (http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/Konsumentlagar/Konsumenttjanstlagen/)
  I denna lag kan man utläsa bla:

  36 § I den mån priset inte följer av avtalet, skall konsumenten betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt.

  Har näringsidkaren lämnat en ungefärlig prisuppgift får det uppgivna priset dock inte överskridas med mer än 15 procent........"

  Konsumenttjänstlagen lägger också betydligt större bevisbörda på entreprenören som skall vara professionell än på privatkunden som är lekman.

  Ni har gjort helt rätt som började med att bestrida fakturan.
  Jag tycker att nästa steg är att kontakta konsumentrådgivaren i kommunen för att höra hur ni bör går vidare.
  I villa/hemförsäkringarna brukar även ingå viss tid för gratis rådgivning med en advokat. Detta kan också vara något ni kan använda er av för att få mer konkreta svar på hur ni bör agera framöver.
   
  Charlotte Andersson

  Charlotte Andersson

  Byggnadsingenjör

De senast besvarade frågorna

 1. Radån/ blåbatong

  Hej. Hur kan blåbatong/ radon på värkat livet på personerna som bor i huset. Och hur kan man ta bort radon från huset? Tack för svaret.
 2. Ladugård med fukt, dränera?

  hej jag har en gammal ladugård med gjuten platta i fähusdelen med fukt på plattan och algpåväxt på norr/västsidorna. Fähuset har gjutna innerväggar, timmer, locklistpanel. Det finns ingen...
 3. Är fackverkstakstolar typ W självbärande?

  Jag har en innervägg på ovanvåningen i mitt suterränghus som jag vill riva. Jag skulle kalla den för "hjärtväggen". Mina takstolar är av typ W med överram i 165x50, underram i 140x50 och en...

Visa alla frågor