Fönsterbytet blev en dyr historia

Husägaren satte upp nya fönster utan att först söka bygglov, fönster som såg annorlunda ut än de gamla, och får nu böter.

En husägare i Trelleborg fick byta ut fönster, ändra takmaterial och putsa fasaden utan bygglov, vad han däremot inte fick göra utan ett bygglov var att sätta upp nya fönster med nytt utseende.

Eftersom han ansökte om bygglov först i efterhand måste han nu betala en byggsanktionsavgift på 22 000 kronor. Lyckosamt nog gick bygglovet igenom så att han slipper återställa arbetet.

Samhällsbyggnadschef Claus Pedersen säger till Trelleborg Allehanda att han tror att människor inte förstår hur dyrt det kan bli om de inte ansöker om bygglov i tid, samt att de som myndighet måste ta ut byggsanktionsavgiften enligt lag.