Juridik, Renovera

Fick renovera på grund av rörfirmans slarv

En rörfirma glömde sätta tillbaka avloppsröret. Det är dock inte avloppsröret på bilden som konflikten avser.

En rörfirma glömde sätta tillbaka avloppsröret. Det är dock inte avloppsröret på bilden som konflikten avser.

Hela bostaden fick renoveras för hundratusentals kronor efter att rörfirman glömt ett avloppsrör.

En kvinna i Örnsköldsvik fick sin bostad förstörd efter att rörfirman Swoosh Örnsköldsvik AB glömt att sätta tillbaka avloppsröret då de spolat ledningarna. Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, rekommenderar nu företaget att betala kvinnan 116 333 kronor i ersättning för reparationskostnader, medan företaget själva anser att de bara ska behöva betala kvinnans självrisk på 3 000 kronor eftersom bostaden blev som ny efter renoveringen.

- Reparationsåtgärderna har haft en värdehöjande effekt som måste tas hänsyn till vid beaktande av skadeståndet. De åldersavdrag som Länsförsäkringar gjort enligt försäkringsvillkoren motsvarar det åldersavdrag som kan göras även enligt skadeståndsrättsliga regler. Avdraget är skäligt med hänsyn till åldern på inredningen före skadan. Ytterligare ersättning än den som utgetts av Länsförsäkringar kan därför inte utges, skriver rörfirman som sitt försvar.

Men ARN håller inte med. Renoveringen efter skadan kostade hela 440 301 kronor. Kvinnans skadeståndskrav på 141 005 kronor, som var den summa som försäkringen inte täckte, är enligt ARN något hög då cirka 24 000 kronor utgör tilläggsarbeten - men resten bör företaget ersätta.

- Av lagtexten till bestämmelsen framgår inte att ersättningen kan sättas ned om reparationen innebär att den skadade egendomen efter reparationen ökar i värde. Något klart stöd i annan lag eller i praxis för att den skadelidande ska behöva stå för en del av reparationskostnaden med hänsyn till ålder och bruk finns inte heller. Nämnden finner i övrigt inte heller att företaget visat att reparationen av bostaden lett till någon bestående ökning av värdet på bostaden eller att reparationen i övrigt medfört någon ekonomisk fördel, skriver de.

Rekommendationen blir därför att kvinnan ska ersättas med 116 333 kronor.