Renovera

Enstegstätade putsfasader läcker även efter reparation

Även den inre gipsskivan har i vissa fall angripits av mögel.

Även den inre gipsskivan har i vissa fall angripits av mögel. Anders Jansson, SP

Forskning visar att samtliga fuktdrabbade fasader som reparerats har fått förnyade läckage.

Turerna kring de enstegstätade putsfasaderna är ännu inte över. Cirka 75 byggnader uppges ha reparerats, men SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, har undersökt dem och resultatet är nedslående - samtliga dras med förnyade läckage. Detta trots att olika reparationsmetoder använts.

- Reparationerna har handlat om allt ifrån vad vi på förhand inte tycker är en tillräcklig åtgärd till sådant som på papperet ser okej ut, säger SP:s Anders Jansson till Nyteknik.se.

Skadorna är av olika stor omfattning, men läckage uppges som sagt ha hittats i alla.

SP ska även ha undersökt ett antal modifierade (förbättrade) fasader, och även där hittat läckage. Förbättringarna av fasaderna handlar om allt från byte av tunnputs mot tjockputs, till uteslutande av organiskt material i de yttre delarna. Exakt hur många modifierade fasader som drabbats av läckage framgår dock inte.

- Även fast man har gjort förbättringar visar det sig att konstruktionen ofta läcker. Men det här är inget statistiskt underlag. Det ska ses som en indikation på fuktmätningar i ett stort antal byggnader, säger Anders Jansson.

Byggnaderna som undersökts uppges vara placerade i södra och mellersta Sverige.