De allra bästa verktygen

Den bästa kofoten

Den bästa kofoten
Kofot Svedbro från Gränsfors.

Den bästa kofoten heter Svedbro, från Gränsfors Bruk. Jag tycker att den har genomtänkt ergonomi och åtkomlighet.

Per-Henrik Lundblom
Nästa

Mest gillat

E
2017-04-01

Senaste

D
2017-04-03
2017-04-03
F
2017-04-02
R
2017-04-02
N
2017-04-02