Bulhus från 1700-talet rustas upp på Gotland

Just nu håller ett så kallat bulhus från 1700-talet på att restaureras på Gotland, eller skiftesverkhus som det också heter. Huset rustas upp med ny syll och skorsten på traditionellt manér. Är du byggnadsvårdsintresserad kan du ta en titt på huset och läsa om de som restaurerar det via länken en bit ner.

Eftersom skogen på Gotland är lågväxt har den här träbyggnadstekniken utvecklats och det finns flera hus av den här typen på ön - så även på bland annat Öland. Tekniken bygger på att du fäller in grova plankor i stolpar med spår. Du kan på så sätt använda ganska korta plankor vilket passar bra ihop med det virke som finns att tillgå lokalt. 

Källa: Byggvärlden