Bli kvitt byggdammet

Plasta in och skapa rätt lufttryck.

Plasta in och skapa rätt lufttryck. Foto: Per-Henrik Lundblom

En av de stora baksidorna med att renovera är allt byggdamm som skapas. Per-Henrik Lundblom har under sina åtta år som småhusägare lärt sig att hantera byggdammet och delar här med sig av sina knep.

Damm. Alla husägare som varit mitt i en större renovering vet vad jag menar. Jag tänker på det där byggdammet som letar sig in i alla skrymslen och vrår, trots att man noga plastat in och tejpat igen allting där man arbetar.

Per-Henrik Lundblom
Per-Henrik Lundblom

Under mina åtta år med renovering av mitt stenhus har jag sakta lärt mig att hantera byggdamm. Numera är det inga problem att leva ett familjeliv i huset trots att rummet bredvid är en byggarbetsplats.

I den här artikeln tänker jag dela med mig av mina lärdomar, som grovt kan delas in i två kategorier:

1. Minimera damm vid källan
2. Begränsa dammets förflyttning

Byggdamm består vanligtvis av dels fina partiklar från exempelvis betongbearbetning och sågning, dels grövre partiklar såsom sågspån och grus. Att hantera de grövre partiklarna är ofta enkelt. Problemet är de mindre partiklarna som snabbt yr upp och blir luftburna. Partiklarna förflyttas sedan med luften ut i övriga bostaden.

Munstycke

Det dammsugarmunstycke Per-Henrik använder. Foto: Per-Henrik Lundblom

Jag brukar angripa dammproblemet på flera sätt. Vid arbete som skapar nytt damm är det bästa att fånga upp så mycket som möjligt redan vid källan. Vid arbete med redan dammiga material, såsom vid rivning, gäller det att minimera mängden löst damm som yr upp samt att hindra det redan luftburna dammet från att lämna arbetsområdet.

Minimera damm vid källan

Det finns flera sätt att ta hand om dammet redan när det skapas. Du kan:

 • Fånga upp dammet med en tidning
 • Dammsuga vid dammkällan samtidigt som du arbetar

När jag borrar brukar jag fånga upp dammet med en tidning upptejpad som en ficka eller med ett speciellt munstycke till grovdammsugaren. Vid slipning med maskin och sågning med kap- och gersåg använder jag grovdammsugare kopplad till maskinernas utsug. Utsugen lämnar ibland en del övrigt att önska. Min erfarenhet är att dyrare maskiner för yrkesbruk brukar ha mer genomtänkta utsug.

När jag handslipar tycker jag Mirkas Abranetsliphandtag med utsug är oslagbart. Med det är det möjligt att slipa gipsskiveskarvar i möblerade rum!

Mirkas Abranetsliphandtag med utsug

Mirkas Abranetsliphandtag med utsug. Foto: Per-Henrik Lundblom

Går det inte att få rätt på en maskins dammutsug brukar jag tejpa fast eller hålla dammsugarmunstycket med ena handen vid dammkällan.

Vid tyngre arbeten såsom bilning, bearbetning av betong och rivningsarbeten, är det ofta svårt att samla upp byggdammet vid källan. Exempelvis brukar en betongslip ha anslutning för dammutsug, men kräver då en ordentlig industridammsugare (stoftavskiljare) för att ens fungera tillfredsställande. Situationen förbättras sällan av att många maskiner har inbyggd fläkt för kylning av maskinens motor. Fläkten hjälper till att yra upp damm i luften. Därför är det bra att hålla arbetsplatsen ren så att det finns mindre partiklar att yra upp. Dammsug med andra ord arbetsplatsen ofta.

Begränsa dammets förflyttning

För att förhindra luftburet byggdamm från att förflytta sig med luften ut i bostaden måste man lyckas styra luftflödet. Det handlar om att:

 • Stänga dörrar
 • Plasta in
 • Skapa undertryck i det avgränsade området
 • Suga ut dammig luft

Första steget är att avgränsa arbetsområdet. Arbetar man i ett avskilt rum räcker det vanligtvis att stänga dörren samt stänga eller tejpa igen eventuell tilluft såsom forcerad ventilation eller ventiler. Sker arbetet i en öppnare planlösning gäller det att helt plasta in arbetsområdet.

Jag brukar använda Byggmax täckfolie (skyddsplast) samt maskerings- och packtejp för att avgränsa arbetsområdet. Maskeringstejp är bra på ytor man är rädd om, packtejp är billigt och fäster bra plast mot plast.

Det gäller att vara kreativ när man avgränsar arbetsområdet. Ibland kan det underlätta att klämma upp tunnare läkt mot taket med stöttor mot golvet. I läkten kan man sedan häfta fast skyddsplasten för att på så sätt täcka in hela arbetsområdet utan att tejpa i taket. Själv använder jag dammskydd från Biltema för att få till "dörröppningar" i skyddsplasten. Är man försiktig håller dessa dammskydd väldigt många öppningar och går att återanvända ett par gånger.

Efter avgränsningen gäller det att se till att ha ett lägre lufttryck (undertryck) i det avgränsade arbetsområdet än i övriga bostaden. Lyckas man hålla ett sådant undertryck kommer luftflödet vid all otätheter strömma från bostadsytorna in i arbetsområdet. På så sätt förhindras dammpartiklar från att dras med ut i övriga bostaden.

Undertryck verifieras enklast med en cigarettändare. Håll lågan nära en springa eller ett hål i avgränsningen in till arbetsområdet. Viker lågan in mot det avgränsade utrymmet rör sig luften åt rätt håll. Är arbetsområdet inplastat syns ofta tryckskillnaderna på plasten som sugs in eller buktar ut.

Tyvärr är det sällan så enkelt att man har ett undertryck från början. Enda sättet att då skapa undertryck är att suga ut (dammig) luft från det avgränsade området och blåsa ut denna där den inte gör skada. Detta kan göras aktivt med fläkt eller genom att ändra luftflöden i huset. Prova att öppna fönster eller vädringsventil i det avgränsade området.

Om fläkt behövs brukar jag använda en begagnad industriluftrenare. Med den kan jag suga ut dammig luft ur det avgränsade området, låta luften passera ett filter och sedan blåsa ut renad luft i bostaden. Sådana luftrenare kan hyras hos alla uthyrningsfirmor.

En billigare lösning är att använda en enkel kanalfläkt samt eventuellt en bit grövre slang. Låt fläkten suga luft som med luftrenaren, men blås i stället ut luften utomhus. Använd slang eller blås luften direkt ut genom befintliga öppningar (ventiler, fönster etc.) inom det avgränsade området. Det behövs sällan en stor fläkt för att skapa ett undertryck. Tänk bara på att noga täta så mycket glipor och hål som möjligt i avgränsningen kring arbetsområdet.

När jag fått till undertrycket är det fritt fram att härja. Luftburet damm stannar kvar inom avgränsningen så länge undertrycket bibehålls. Det gör även starka lukter från lackfärger och lösningsmedel.

Tips

 • Tänk på att alltid använda skyddsmask vid arbete i dammig miljö. Jag kan inte rekommendera något annat än en halvmask med riktiga filter!
 • Det räcker ofta med att köra fläkt eller luftrenare några timmar efter att man dammat klar, därefter lägger sig dammpartiklarna.
 • Glöm inte att under arbetet ibland verifiera att det fortfarande är undertryck i arbetsområdet. I hus med självdrag kan väder och vind lätt förändra luftflödena inne i huset.
 • Jag brukar lägga trasmattor utanför öppningen till det avgränsade området för att fånga det byggdamm jag drar med mig ut.
 • I hus med forcerad ventilation vill man absolut inte dra in byggdamm i ventilationssystemet. Tejpa därför igen ventilationsanläggningens ventiler inom det avgränsade området.