Rätt till ersättning när pump felade i avloppsanläggning

Fritidshuset fick vattentoalett installerad, men pumpen klarade inte av att pumpa bort avloppsvattnet och företaget ville inte stå för felsökningskostnaden.

En fritidshusägare och ett byggföretag har hamnat i konflikt efter att företaget installerat en vattentoalett och en avloppsanläggning i fritidshuset. Pumpen i systemet har vid två tillfällen slutat att fungera vilket lett till översvämning i en behållare under huset.

Enligt företaget beror felet på att fritidshusägaren spolar ner babywipes samt att hon hyr ut fritidshuset. Men hon själv säger att hon inte hyr ut det och att företagen som varit på plats och felsökt har slagit fast att pumpen är underdimensionerad.

Företaget som installerade systemet har kostnadsfritt bytt till en större pump. Men fritidshusägaren menar på att de även bör stå för kostnaderna som avser felsökning och åtgärder eftersom deras installation varit otillräcklig.

De två parterna lyckades inte komma överens och hamnade slutligen i Allmänna Reklamationsnämnden. 

- Hon vill ha ersättning för de utgifter som hon haft för att avhjälpa felet med den översvämmade tanken då Svenska Avloppscenter hänvisat henne att söka hjälp av andra aktörer, går att läsa i anmälan.

Allmänna Reklamationsnämnden har granskat det insända materialet från respektive part och anser att fritidshusägaren har rätt till ersättning.

- Av anteckningar från Svanströms El & VVS (ett av de två bolag som felsökte eftersom företaget som gjort installationen hade semesterstängt, reds anm.) efter ett av besöken framgår bl.a. att det inte fanns något märkvärdigt i pumpen, att tanken sugits ur och kontroll av att inget satt fast i pumpen skett, att pumpen funktionstestades och att pumpen inte verkade vara tillräcklig, skriver nämnden i sitt beslut. 

Utifrån detta rekommenderar man Svenska Avloppscenter att betala för felsökning och åtgärder, en summa som landar på cirka 42 000 kronor.