10 svåra hus- och byggord

Testa dina kunskaper. 10 svåra ord som snickaren, rörmokaren, muraren m fl använder.
Fråga 1 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Dreamstime

Vad är bröstningshöjd?

Avståndet från golvet upp till bänkskivans överkant
Avståndet från golvet upp till dörrens överkant
Avståndet från golvet upp till fönstrets underkant
Fråga 2 av 10

Vad av följande är INTE en byggherrekostnad?

Lagfart
Takläggning
Anslutningsavgift för fiber
Fråga 3 av 10
Bild till quizfråga

Till vilken skruvskalle passar denna bits?

Sexkant
Pozidrive
Torx
Fråga 4 av 10

Vad gör muraren när han eller hon skrotar?

Tätar puts med kilselflourhaltig lösning
Förser stenväggen med ofärgat bruk
Tar bort ojämnheter
Fråga 5 av 10

Vilken av följande balkar har formen av ett H?

HEA-balk
UPN-balk
IPE-balk
Fråga 6 av 10
Bild till quizfråga

Vad är namnet på den här hammaren?

Klyvhammare
Klohammare
Stämhammare
Fråga 7 av 10
Bild till quizfråga
Grafik: Svenskt Trä

Vad kallas denna typ av list?

Hålkälslist
Skugglist
Foglist
Fråga 8 av 10

Vad är kannelyr?

Längsgående räffla
Fristående vertikalt stöd
Horisontellt parti i bjälklag
Fråga 9 av 10

Vad är stolpverk?

Slang för slavigt bygge
En typ av bärande stomme
Traditionell inhägnad
Fråga 10 av 10

Vad är gråvatten?

Ett annat ord för hushållsspillvatten
Ett annat ord för renat avloppsvatten
Ett annat ord för BDT-vatten