Vad kan du om VVS?

Testa dina kunskaper. 10 frågor om rördelar, verktyg och installation av rör.
Fråga 1 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen Autobot

Vad står förkortningen VVS för?

Värme, vatten, servis
Värme, vatten, svets
Värme, ventilation, sanitet
Fråga 2 av 10

Om du har kommunalt vatten, vad heter den vattenledning som går från huvudledningen i gatan och in till din fastighet?

Servisledning
Dykledning
Semesterledning
Fråga 3 av 10

Vilka krav på behörighet finns för att få utföra rörarbete?

Inga, mer än att man ska känna till branschreglerna
Auktorisation Säker Vatten och VVS-Företagen
Auktorisation Säker Vatten endast
Fråga 4 av 10
Bild till quizfråga

Vad kallas rörmokar-verktyget på bilden?

Rörstämplare
Rörkapare
Rörbockare
Fråga 5 av 10

När du monterar en golvstående toalettstol, vad finns mellan avloppsröret i golvet och toalettstolen?

En fixtur
En tätningsmuff
En kulventi
Fråga 6 av 10

Vilken funktion fyller en kulventil?

Luftar röret
Stänger/öppnar vattenflödet
Tätar röret
Fråga 7 av 10
Bild till quizfråga

Vad heter det här verktyget som rörmokaren ofta använder?

Najtång
Polygrip
Tångnyckel
Fråga 8 av 10
Bild till quizfråga

Vad föreställer bilden?

Klämringskoppling
Pushfit-/instick
Presskoppling
Fråga 9 av 10

Vad för rör är det lämpligt att du använder i trånga utrymmen, t ex i en kommod när du vill slippa bocka?

Gummirör
Konstruktionsrör
Flexirör
Fråga 10 av 10
Bild till quizfråga

Vad kallas rördelen som sticker upp?

Spindel
Svanhals
Hackspett