Vad kan du om byggnadsvård?

Testa dina kunskaper. Se vad du kan om äldre byggmetoder och material.
Fråga 1 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlem annfru

I slutet av 1800-talet blev kycklingnät och mattor av ett visst material vanligt att fästa puts på trästommen. Vad bestod mattorna ofta av?

Björkris
Bambu
Vass
Fråga 2 av 10

Vad kallas putsen med knottrig yta av småsten som var vanlig sent 1800-tal och tidigt 1900-tal?

Slätputs
Spritputs
Cirkelputs
Fråga 3 av 10

Vilket av följande tak lade man gärna med brant lutning för att regnvattnet skulle rinna av?

Halmtak
Torvtak
Vedtak
Fråga 4 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlem Torpar-Anna

Vad är det för brädor som sitter horisontellt under taket i den här bilden?

Offerbrädor
Bröstlist
Hängränna i trä
Fråga 5 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlem Bertil Lund

Lås på portar och dörrar kunde ofta vara stora förr. Nycklarna hade ibland komplicerade mönster i änden som skulle in i låset. Vad kallas den delen av nyckeln som man sticker in i låset?

Pipa
Ax
Vred
Fråga 6 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlem Cedabo

Vad kallas det smidda beslaget på dörren i bild?

Portgångjärn
Klinklås
Kasthake
Fråga 7 av 10

Under den senare hälften av 1800-talet användes ofta genomfärgat glas runt kanterna på verandafönster. Vad användes för att få fram rött till genomfärgade glas på den tiden?

Pigment från Falu rödfärg
Äkta guld
Färgämne från saffran
Fråga 8 av 10

Vad kallas ett skenbart fönster eller fönsterattrapp som kan användas för att skapa symmetri i en fasad?

Mörkerfönster
Blindfönster
Nattfönster
Fråga 9 av 10

Vad kallas spegeldörrar med ett annat ord, som blev vanliga som ytterdörrar mot slutet av 1700-talet?

Fyllningsdörrar
Plankdörrar
Paneldörrar
Fråga 10 av 10

Vad menas med härbre?

Jord- och stenfyllning längs stenfoten på hus
Förrådshus som på sommaren kunde användas som sovutrymme
Odlingsbädd med kompostjord