Vad kan du om cement?

Testa dina kunskaper. 10 frågor om cement och hur det funkar.
Fråga 1 av 10

Vilket av följande råmaterial till cement bryts vanligen i Slite på Gotland?

Kalksten
Sandsten
Granit
Fråga 2 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlem Fasting65

Vad används cement i?

Akrylatfärg
Kalciumsilikat
Betong
Fråga 3 av 10

Vad kallas cementtypen som är uppkallad efter en kalksten från en engelsk halvö, då färgen på kalkstenen sägs vara mycket lik just den här cementtypens färg?

Redcliffecement
Portlandcement
Hartlandcement
Fråga 4 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlem Microkatten

Vilken sorts cement används för medelgrova till grova konstruktioner?

Anläggningscement
Vitcement
Byggcement
Fråga 5 av 10

Vad kunde den cement som användes i det romerska riket under antiken ofta innehålla?

Tång
Lerspat
Mald vulkanisk slagg
Fråga 6 av 10

Vad händer när råmaterialet till cement sintrar i tillverkningsprocessen?

Det stelnar till en slät kub i en gjutform
Det klumpar ihop sig till ett grusliknande material
Det smälter och blir lättflytande
Fråga 7 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlem Mickebandsåg

Vilken sorts cement används för att framställa betong till ljusa ytor?

Anläggningscement
Vitcement
Blandcement
Fråga 8 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlem mikewse

Vad kallas den kemiska reaktionen som sker när cement blandas med vatten?

Dehydrering
Titrering
Hydratisering
Fråga 9 av 10

I några typer av cement tillsätts något som sägs bidra till ett lägre koldioxidavtryck på slutprodukten. Vad tillsätts?

Granitstoft
Flygaska
Lerspat
Fråga 10 av 10

Världens just nu högsta byggnad, Burj Khalifa, är byggd till stor del av betong. Hur högt upp pumpades betongen under bygget ungefär?

200 meter
400 meter
600 meter