Kan du bygga pergola?

Testa dina kunskaper. 10 frågor om pergola och att bygga pergola.
Fråga 1 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Nicklas75

Från vilket språk har vi fått ordet pergola?

Ryska
Babyloniska
Latin
Fråga 2 av 10

Vad av följande är ett knep för att få stolpar som upplevs rejäla när du bygger pergola i trä?

Sätta överliggare i metall
Bygg dem av dubbla reglar som är 45x95 mm
Förankra pergolan i huskroppen
Fråga 3 av 10
Bild till quizfråga
Foto: annika_zetterman2

Vad betyder pergola egentligen?

Utbyggnad
Tunnel
Naken stomme
Fråga 4 av 10

Vad kallas de brädor som bildar taket i en pergola?

Bärläkt
Snedstävor
Överliggare
Fråga 5 av 10

Hur ser ”ursprungspergolan” ut, dvs hur byggde man en pergola från början?

Ett ramverk runt ett träd där trädkronan bildar tak
Ett ramverk över en trädgårdsgång för att bära klätterväxter
Fristående på bergshällar för att ge illusionen av en uteplats
Fråga 6 av 10

Vilket av följande påstående är riktigt när det gäller tjocklek på pergolans stolpar och överliggare?

Ju mindre pergola, desto grövre stolpar och överliggare
Ju större pergola, desto grövre stolpar och överliggare
Ju grövre stolpar och överliggare, desto mer instabil pergola
Fråga 7 av 10

Vilket är inte en av pergolans viktigaste funktioner?

Att vara ett blickfång
Skapa rumskänsla
Ge vindskydd
Fråga 8 av 10

Vilket avstånd mellan stolparna är rimligt för en pergola som ska användas som uterum, om balkarna är 45x120 mm?

2-3 meter
4-5 meter
6-7 meter
Fråga 9 av 10

Vilket av följande grundläggningsalternativ för pergolan gör att även stolpar av tryckt virke kommer att ruttna?

Markspjut
Gräva ner stolparna i marken och stabilisera med grus och jord
Jordankare
Fråga 10 av 10
Bild till quizfråga
Foto: HusmanHagberg

Behöver du bygglov för att bygga en pergola som på bilden?

Ja
Nej
Nej, men bygganmälan