Vad kan du om trä?

Testa dina kunskaper. 10 frågor om timmer, virke och årsringar.
Fråga 1 av 10
Bild till quizfråga

Från vilket träd kommer virket furu?

Gran
Tall
Björk
Fråga 2 av 10

Vad har träslagen pockenholz och azobe gemensamt?

Ett av världens billigaste träslag
Ett av världens hårdaste träslag
Ett av världens mjukaste träslag
Fråga 3 av 10

Vilket av följande träslag har hög densitet och räknas som ett tungt träslag?

Liguster
Thuja
Avenbok
Fråga 4 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen Nymanos

Vilket av följande träslag är mest beständigt mot röta?

Ask
Lönn
Ek
Fråga 5 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Johan Ardefors

Vilket är det huvudsakliga träslaget vid limträtillverkning i Sverige?

Ask
Gran
Furu
Fråga 6 av 10

Vilken märkning ska man försäkra sig om att det tryckimpregnerade virket har, så att det uppfyller alla krav och t.ex. inte är giftigt?

NTR
Kolibrin
Svalan
Fråga 7 av 10

Vad är tjurved?

Yttre skikt på stammar, grenar och rötter hos träd och buskar
Mörka årsringar i veden hos träd som lutat
Träd som lämnas vid slutavverkning i naturvårdande syfte
Fråga 8 av 10

Vilket träslag är lämpligast att ha i yxskaft för att det är hårt och segt?

Ask
Björk
Furu
Fråga 9 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen Jehu

Sveriges äldsta bevarade byggnad av timmer är ett eldhus på Zorngården. När avverkades timret till den?

1237
1337
1437
Fråga 10 av 10
Bild till quizfråga

Vad har man för yrkestitel om man daterar trä med hjälp av årsringar?

Radiolog
Dendrokronolog
Hemicellolog