Kan du bygga och bada bastu?

Testa dina kunskaper. 10 heta frågor om bastubygg och bastubad.
Fråga 1 av 10
Bild till quizfråga
Vedeldad bastu. Foto: Vegar

Behöver du bygglov och bygganmälan för att bygga fristående vedeldad bastu inom detaljplanerat område?

Ja
Bara bygganmälan
Nej
Fråga 2 av 10
Bild till quizfråga
Foto: k_per

Vilket av följande träslag brukar man avråda från att inreda bastun med pga kåda?

Gran
Furu
Asp
Fråga 3 av 10
Bild till quizfråga
Foto: per_k

Vad kostar ett elektriskt bastuaggregat cirka, som billigast och dyrast?

5 300 - 40 000 kr
1000 - 1 500 kr
2 300 - 20 000 kr
Fråga 4 av 10

Det gäller att välja bastuaggregat med rätt kapacitet, annars kan bastun bli överhettad eller inte tillräckligt varm. Hur lyder tumregeln för att välja rätt bastuaggregat?

1 kilowattimme per 0,3 kubikmeter rumsvolym
1 kilowattimme per 1,3 kubikmeter rumsvolym
1 kilowattimme per 2,3 kubikmeter rumsvolym
Fråga 5 av 10

Om det förekommer mycket kakel, klinker eller glas i bastun, hur påverkar det behovet av effekt på bastuaggregatet?

Det påverkar inte effektbehovet
Då krävs lägre effekt
Då krävs högre effekt
Fråga 6 av 10

Får du sätta eluttag eller strömbrytare inne i eluppvärmda bastun?

Bara eluttag, strömbrytare ska sitta utanför
Ja
Nej
Fråga 7 av 10

Vad ligger luftfuktigheten på i en våtbastu där vi håller en temperatur på 70-90 grader varmt?

20-40%
50-70%
60-80%
Fråga 8 av 10

Hur varmt är det i en torrbastu?

95-110 grader
60-80 grader
70-90 grader
Fråga 9 av 10

Vilken stensort består vanligtvis bastustenarna av, eftersom de klarar kraftig upphettning och snabb avkylning?

Diabas eller olivin
Allanit eller larimar
Porfyr eller gråvacka
Fråga 10 av 10

När bör björkruskan göras, för att hålla länge?

När löven vuxit färdigt
Innan knopparna bildats
När knopparna bildats