Kan du bygga på dialekt?

Testa dina kunskaper. 12 dialektala ord från Skåne till Österbotten.
Fråga 1 av 12
Bild till quizfråga
Foto: Skydiver

1. Om den norrländska hantverkaren är <strong>oslög</strong>, hur är han då?

Långsam
Oskicklig
Självlärd
Fråga 2 av 12

När västerbottningens husbygge är <strong>bortgjort</strong>, hur är det då?

Klart
Misslyckat
Utlejt
Fråga 3 av 12

När en västerbottning tar med sig en <strong>nesdjäla</strong> till byggarbetsplatsen, vad tar man då med sig?

Medhjälpare
Byggmaterial
Matsäck
Fråga 4 av 12

När skånska hantverkare har <strong>ledegille</strong>, vad gör de då?

De har taklagsfest
De letar väldigt mycket efter något
De har en kickoff för bygget
Fråga 5 av 12

Vad är en <strong>speta</strong>? (Småland)

Sticka i fingret
Syl
Springpojke
Fråga 6 av 12

Vad är <strong>knôka</strong>? (Göteborg)

Tränga ihop saker
Hugga
Lyfta upp
Fråga 7 av 12

Vad är <strong>öfsadropp</strong>? (Västergötland)

Materialleverans
Del av fasaden fallit av
Takdropp
Fråga 8 av 12

Vad är snickaren om hen är <strong>göralöser</strong>? (Västergötland)

Andefattig
Hopplös
Sysslolös
Fråga 9 av 12

Vad är en <strong>barre</strong>? (Stockholm)

En skottkärra
En lägenhet
En verktygslåda
Fråga 10 av 12

Vad är <strong>papp</strong>? (Stockholm)

Dörr
Sup
Pengar
Fråga 11 av 12

Vad är <strong>fäjsä</strong>? (Dalarna)

Ladugården
Kaffestugan
Gäststugan
Fråga 12 av 12

Vad är <strong>ämbar</strong>? (Österbotten)

Hink
Spade
Skottkärra