Vad kan du om kranvatten?

Testa dina kunskaper. Har du koll på varför kranvattnet ibland blir brunt, vitt eller svart? Eller varför ett blont hår kan få en grön nyans efter en dusch?
Fråga 1 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen Nötegårdsgubben

Det finns cirka 1 400 000 000 000 miljarder liter vatten på jorden. Den största delen är saltvatten som inte går att dricka. Hur många procent är sötvatten?

Cirka 3 %
Cirka 10 %
Cirka 30 %
Fråga 2 av 10
Bild till quizfråga
Foto;: Medlemmen Limponen

Ju mer magnesium och kalcium vattnet innehåller desto hårdare sägs det vara. När räknas dricksvattnet som hårt?

1-5 °dH
5-9 °dH
Över 10 °dH
Fråga 3 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen Ankan

Vad är det för vit beläggning som ibland syns på nydiskade muggar eller på sanitetsporslin?

Utfällning av kalcium
Utfällning av magnesium
Utfällning av koppar
Fråga 4 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen TokerOTrötter

Varför ser kranvatten ibland vitt ut när det kommer ur kranen?

Kopparhalten är för hög
Utfällning av magnesium
Luftbubblor har bildats i vattnet
Fråga 5 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen marfre

När kan kranvattnet bli brunt?

Vid utfällning av järn
Vid utfällning av mangan
Vid utfällning av koppar
Fråga 6 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen Jesper Thorell

När kan kranvattnet bli svart?

Vid utfällning av järn
Vid utfällning av mangan
Vid utfällning av koppar
Fråga 7 av 10

Varför får ett mycket blont hår ibland en grön nyans efter en dusch?

På grund av att dricksvattnet innehåller läkemedelsrester
På grund av hög kopparhalt i vattnet
På grund av hög järnhalt
Fråga 8 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen marcus75

Kan varmvatten (kommunalt vatten) användas som dryck och till matlagning?

Ja, det räknas också som dricksvatten
Nej då det bara är kallvattnet som räknas som dricksvatten och genomgår regelbunden provtagning och kontroll
Ja, men bara i Stockholms kommun
Fråga 9 av 10

Innehåller (kommunalt) dricksvatten några tillsatser?

Ja, klor
Ja, kalcium
Nej
Fråga 10 av 10

Hur kan man få bort klor i dricksvattnet?

Genom att filtrera vattnet genom ett durkslag
Genom att tillsätta en knivsudd askorbinsyra till 1 l vatten
Det går inte