Vad kan du om coronavirus?

Testa dina kunskaper. Hur väl uppdaterad är du?
Fråga 1 av 10
Bild till quizfråga

De flesta coronavirus finns hos olika djurarter. Hur många olika coronavirus finns det som kan smitta och ge upphov till sjukdom hos människor?

3
5
7
Fråga 2 av 10

Coronavirus av typen SARS och MERS orsakar allvarligare luftvägssjukdom. Vad heter det nya coronavirus som härjar över världen idag och som upptäcktes i Kina i slutet av 2019?

MERS-19
SARS-19
SARS-CoV-2
Fråga 3 av 10

Vad är en pandemi?

Ett utbrott av något, vanligen infektionsjukdomar, som sprider sig mellan människor.
Ett utbrott av en virussjukdom som startade hos pandor i en viss del av världen och har spridit sig till människor
Ett utbrott av en infektionssjukdom som snabbt sprider sig bland människor över stora delar av världen
Fråga 4 av 10

Hur lång är inkubationstiden för covid-19?

1-14 dagar
7-21 dagar
14-28 dagar
Fråga 5 av 10

Italien har drabbats av höga dödstal på grund av covid-19. Hur många avlidna män går det på 10 avlida kvinnor i Italien?

4
14
24
Fråga 6 av 10

Hur många laboratoriebekräftade sjukdomsfall av covid-19 hade vi i Sverige 2020-04-08?

8 419
841
84 192
Fråga 7 av 10

Vad är flockimmunitet?

En sorts skydd mot smittsamma sjukdomar som uppstår genom vaccination
En sorts indirekt skydd mot smittsamma sjukdomar som uppstår när en stor andel av populationen har blivit immun mot en sjukdom och därigenom skyddar även icke-immuna individer
En sorts skydd mot smittsamma sjukdomar som uppstår när ett visst antal djur har genomgått sjukdomen
Fråga 8 av 10

Hur många andra personer smittar varje person med coronavirus i genomsnitt?

1,6
2,6
3,6
Fråga 9 av 10

Vad är en sk. superspridare?

En medicin som är mycket enkel att administrera
Ett virus som smittar mellan individer till en grad som kraftigt överstiger det normala
En person som för smittan vidare till andra i en grad som kraftigt överstiger det normala
Fråga 10 av 10

Varför kommer det nya coronaviruset att drabba så många jämfört med en vanlig säsongsinfluensa?

Viruset har en struktur som gör att det lättare smittar
Befolkningen har inte hunnit utveckla immunitet
Vi har högre grad av miljöföroreningar idag vilket gör att kroppen är mer mottaglig