Kan du ratta elcentralen?

Testa dina kunskaper. 10 frågor om elcentralen.
Fråga 1 av 10
Bild till quizfråga

Vad hittar du i elcentralens gruppförteckning?

Hur elkablarna är grupperade i varje rum
Fabrikat och artikelnummer på strömbrytare och eluttag i varje rum
Vilka säkringar som betjänar vad
Fråga 2 av 10

Elcentraler kan vara av två typer, vilka?

Diazepamcentral eller stormcentral
Diabetcentral eller ohmcentral
Diazedcentral eller normcentral
Fråga 3 av 10
Bild till quizfråga

Vad föreställer bilden?

En dvärgbrytare
En jordfelsbrytare
En personskyddsbrytare
Fråga 4 av 10

Hur många poler kan en dvärgbrytare max ha?

Tre
Fyra
Fem
Fråga 5 av 10

Går det att installera en jordfelsbrytare (JFB) i en gammal elcentral som saknar sådan?

Ja
Nej
Ja, fast endast om centralen har en delbar PE/N-plint
Fråga 6 av 10

När/hur ofta bör man testa att en JFB fungerar, enligt Bo Siltbergs ”Husmors bruksanvisning för elcentralen”?

Vid installation
2 gånger per år
4 gånger per år
Fråga 7 av 10

Vilket av följande påstående stämmer om personskyddsbrytaren?

Den har samma produktstandard som JFB:n
Den är vanligen fyra moduler bred
Den är en kombination av en JFB och en dvärgbrytare i samma kapsling
Fråga 8 av 10

Vad är selektivitet i samband med att säkringar löser ut?

Att det normalt är den närmaste säkringen som löser ut vid fel eller överlast
Att det normalt är den första säkringen som löser ut vid fel eller överlast
Att det normalt är den mellersta säkringen som löser ut vid fel eller överlast
Fråga 9 av 10

Du råkar göra kortslutning i ett rum när du kopplade in en lampa. Hur märker du det?

Det smäller till och en säkring har gått
Alla lampor i huset tänds
Det luktar då alltid bränt
Fråga 10 av 10

Vilka dvärgbrytare har vipporna uppfällda i en modern normcentral?

De som har en säkring som löst ut
De som inte är i bruk
De som är i bruk och där säkringen inte löst ut