Vad kan du om luftfuktighet och mögel inomhus?

Bild till quizfråga
1/10

Vad är relativ luftfuktighet (RF) ett mått på?