Vad kan du om luftfuktighet och mögel inomhus?

1/10

Vad är relativ luftfuktighet (RF) ett mått på?