Kan du bygga altan?

1/10

Du vill bygga ett stort trädäck i marknivå som i princip täcker hela tomten. Behöver du bygglov för det? Du bor inom ”normalt” detaljplanerat område, inte q-märkt eller vid vatten.