Quiz: Högsta husen i Sverige

1/10

En definition på skyskrapa som ibland används är att den ska vara minst 150 meter hög och vara indelad i våningsplan som går att vistas i. Hur många skyskrapor finns i Sverige i oktober 2018 enligt den definitionen?