Kan du bygga grund?

Foto: SGI

1/10

Innan man bestämmer hurdan grund man kan bygga behöver man undersöka markens förutsättningar där grunden ska byggas. Vad kallas undersökningen?