Pumpar ut avloppsvatten i ån

Toavattnet pumpas ut i Lagan eftersom reningsverket är fullt.

Befolkningen i Knäred står inför två alternativ, få in avloppsvatten i huset eller se Lagan drabbas av toavattnet. Orsaken är överfulla system hos Laholmsbuktens VA.

Man arbetar för fullt med att placera ut pumpar som ska avlasta. Hittills har man fått ut fyra stycken och en femte är på väg.

Rekommendationen till de boende på orten är att man ska vara återhållsam med vattenförbrukningen eftersom systemen är fulla och inte kan ta hand om det som kommer.

Överflödet pumpas ut i Lagan.