Placerade solcellerna på "fel" byggnad - ändrade lagtolkning

Skatteverket gör en nytolkning av lagen som rör det kommande gröna avdraget, efter att en husägaren nekats ROT-avdrag för sin solcellsinstallation.

En husägare i Edsleskog nekades ROT-avdrag för sina solceller då han placerat dem på en ekonomibyggnad istället för på själva huset. Placeringen gav bättre läge, men det blev då tokigt med lagen - samma lag som det gröna avdraget, som träder i kraft efter årsskiftet, bygger på.

Husägaren påpekade situationen för SVT som i sin tur kontaktade Skatteverket. Dessa återkom senare och berättade att man valt att förändra sin tolkning av lagen. Nu handlar det inte om vilken byggnad installationen sitter på, istället handlar det om att energin ifråga ska tillföras huset.

Husägarens paneler är dock redan installerade och denna nytolkning inför den kommande lagen hjälper inte honom. Hans installation blev 20 000 kronor dyrare än tänkt. Däremot gläds han åt de som ska nyttja det kommande gröna avdraget, som nu blivit av med ett kryphål i lagen.

– Jag är ju glad för alla andra, för naturen och miljön, säger han till SVT.