Gör det själv guide: Bygg din egen pool

Uppdaterad 6 mars 2017 12:30

Drömmer du också om att bada i en egen pool redan i sommar? I denna guide får du inblick i hur ett poolbygge med Thermoblock går till och vad som är viktigt att tänka på.

Poolarbetet inleds med en planeringsfas, i detta skede är det viktigt att tänka över alla val som rör en pool. Välj en liner (poolduk) som passar, fundera på om belysningen och genomföringar ska ha rostfria detaljer och hur poolen ska värmas upp. Poolens form och mått liksom läget på poolen behöver bestämmas. Välj en solig plats som rymmer poolen, ett teknikrum för filteranläggningen och gärna en yta runtomkring poolen att umgås på. Det är även viktigt att tänka på hur vinden blåser eftersom bräddavloppet helst placeras i medvind.

1. Grävning

När planeringen är färdigt kan utgrävningen av poolen börja, gropen ska vara poolens mått med 120 cm extra runt om. I botten behövs ca 20 cm dräneringslager som fyller hela utgrävningen, en isoleringsskiva samt en 10-20 cm bottenplatta. Till en 1,50 m djup pool blir det totala djupet ca 2 m. Botten måste vara fast och stabil.

Grävningsarbete

Grunden

Isolering

2. Bottenplatta

Efter utgrävningen är klar med dränering och isolering byggs ramen för gjutningen av betongplattan som poolen ska vila på. Till plattan behövs ett lager armeringsnät och betong. Det är viktigt att man är noggrann vid gjutningen och att plattan putsas helt jämn eftersom alla ojämnheter kommer att både synas och kännas när poolen är klar. Med fördel kan bottenplattan slipas med en betongslipmaskin efter två dagar för att få den helt slät. Det är viktigt att bottenplattan är helt vågrät.

Armering

Gjutning

3. Bygget

När bottenplattan är färdiggjuten (rekommenderad brinntid 14 dagar) kan byggnationen av poolen börja. Första steget är att bygga en ram av träreglar med innermåttet på poolen, därefter förbereds en förbindelsearmering mellan bottenplattan och poolens väggar genom att borra hål för 12 mm armeringsjärn i bottenplattan. Själva byggnationen kan nu ta fart och det första lagret av block placeras över armeringsjärnen. Liggande och stående armering najas ihop och hörnen byggs omlott. Allt eftersom poolen börjar ta form monteras inbyggnadsdelarna, till exempel lampor, inlopp och bräddavlopp. Dessa monteras genom att skära hål i blocket och fixeras med byggskum. När alla block är på plats är det tid för att fylla dem med betong. Innan fyllningen ska poolen stöttas upp av stöttor både invändigt och utvändigt. Fyllningen kan göras på en gång förutsatt att poolen inte är djupare än 1,50 m och att bilen som levererar betongen kan reglera flödet. Den rekommenderade brinntiden är 3-4 veckor.

Uppbyggnad av väggarna

Väggar

4. Utsida, rör och teknik

För att skydda frigolitblockens utsida kan en en platonmatta eller liknande användas. Den monteras före rören kommer på plats. Rördragningen runt poolen kan påbörjas medan betongen torkar, vänta dock minst 1 vecka innan arbetet påbörjas. Flex-slangen som levereras med poolpaketet gör arbetet smidigt. Alla delar som ska sättas ihop rengörs grundligt med aceton och limmas ihop. Sandfiltret placeras helst relativt nära poolen och så lågt ner som möjligt. Värmepumpen placeras i ett soligt men diskret läge och kopplas ihop med filteranläggningen. Både filter och värmepump behöver elanslutning.

Rördragning till inloppen

5. Filtmatta

När du har kommit hit har du grunden till din pool, det som nu monteras är snäpp-in-listen till linern som placeras ovanpå poolkanten och fästes med spikpluggar var 50:e cm. Innan linern sätts på plats limmas en filtmatta fast men först undersöks väggarna noggrant efter ojämnheter. Dessa tas dessa bort alternativt spacklas med frostfritt spackel för att få en helt jämn och slät pool. Filtmattan limmas både på väggar och botten, skarvar tejpas med mattejp och ingjutningsdetaljer så som lampor skärs ut.

Snäpp-in-listen

6. Liner

När filtermattan är på plats är det åter viktigt att se till att inga ojämnheter eller skräp hamnar under linern, det kan därför vara bra att dammsuga poolen. Linern monteras genom att den först rullas ut på botten och sedan hängs upp i snäpp-in- listen. Under detta moment är det viktigt att vara mycket noggrann och släta ut alla veck. Monteringen av linern ska inte ske i direkt solsken då linern kan töja sig och lämnar veck när poolen fylls med vatten. När linern hänger på plats kan poolen fyllas 1 - 3 cm med vatten för att släta ut alla veck som uppstår men var uppmärksam på hur mycket vatten du tappar upp, för mycket vatten gör det omöjligt att släta ut vecken. Sist fixeras hörnen genom att snitta upp ett litet jack och linern hängs in i snäpp in listen, använd en klorresistent silikon för att fixera hörnen. Fortsätt att fylla upp vattennivån till ca 10 cm under varje ingjutningsdetalj och montera tätningsflänsarna till inlopp, lampor och breddavlopp.

Linern

Belysningen

7. Snart klar

Återfyllning av material runt om poolen kan först påbörjas efter betongen brunnit klart. Under återfyllningsmaterialet och närmast poolen läggs ett dränerande material så som singel eller sand. Som ett skyddslager runt flex-slang och rör rekommenderas sand, var försiktig så att dessa inte skadas. Återfyllningen runt poolen får aldrig överstiga 50 cm ovanför vattenytan i poolen. Det betyder att poolen måste fyllas med vatten i ungefär samma takt som återfyllningen av utsidan på poolen. Nu är poolen klar och dags för ditt första sköna bad!

Chemoform erbjuder pooler av hög kvalitet och stilfull design.

Se hela sortimentet av kompletta pooler & poolvård här.

Återfyllning

Tips på vägen:

- Planera poolbygget i god tid
- Var noggrann och låt arbetet ta sin tid

Chemoform