Balanserad ventilation förbättrar inomhusklimatet

Uppdaterad 21 februari 2017 10:01

Luften vi andas in. Vi spenderar 90% av vår tid inomhus och uppfattar hemmet som en trygg plats att vistas på – när vi äter, sover eller gör någonting annat. Det är dock viktigt att känna till att det krävs god ventilation som tillför ren och frisk luft och avlägsnar föroreningar för att säkerställa en sund inomhusmiljö.

Balanserad ventilation förbättrar inomhusklimatet
Två jäntor hoppar. Foto: Flexit

Under ett enda dygn producerar en genomsnittsfamilj betydliga mängder fukt. Därtill kommer även fukt från duschen, matlagningen och torkning av kläder. All denna fukt måste avlägsnas från bostaden eftersom den kan medföra hälsoproblem för människor och dessutom skadar byggnaden. Hälsovådliga radonföroreningar, flyktiga dammpartiklar utomhus som dras in i bostaden samt gaser som avges från olika material inomhus innebär också föroreningar som måste avlägsnas.

Balanserad ventilation med värmeåtervinning är den enda ventilationstypen som har både en ventilationsfläkt som avlägsnar fuktig och förorenad luft, och en fläkt som tillför ren och frisk luft.

Ren luft säkerställs genom att avlägsna dammpartiklar och pollenföroreningar med effektiva filter. Ventilationslösningen motverkar att radon sugs in i bostaden och minskar problemen med gaser från ohälsosamma material. 

Värmen i den använda inomhusluften återvinns innan den sugs ut ur bostaden. Inget drag, ökad komfort, reducerade energikostnader och en försäkran om att luften som fördelas i rummen alltid är ren och frisk gör balanserad ventilation från Flexit till en självklar investering i en ny bostad.

Så här fungerar ventilationssystemet

1. Ny, frisk filtrerad och uppvärmd luft tillförs allrum, sovrum och vardagsrum.
2. Förbrukad och förorenad inomhusluft förs bort från kök, badrum och andra våtutrymmen genom frånluftsventiler som är placerade i tak.
3. Förbrukad och förorenad inomhusluft förs bort från bostaden via en tak- eller ytterväggshuv.
4. Luft som tillförs bostaden passerar filtret i luftbehandlingsaggregatet. Luften renas därmed innan den tillförs bostaden.
5. Förbrukad luft på väg ut värmer den nya, renade luften som är på väg in i bostaden utan att luftströmmarna blandas. På så vis sparas energi.
6. Luftintag via tak- eller ytterväggshuv.
7. Luften från köksfläkten förs bort genom en imkanal alt. kopplas till ventilationsaggregatet.

Fördelar med balanserad ventilation

Luftbehandlingsaggregat K2 med sin moderna design placeras i kök över spisen. Aggregatet har roterande värmeväxlare och integrerad kökskåpa, är tystgående och energieffektiv. Passar till lägenheter, radhus och mindre villor.

 • Energibesparing, kan återvinna upp till 85% av värmen i ventilationsluften
 • Ren, filtrerad och tempererad tilluft
 • Avlägsnar förorenad och fuktig inomhusluft
 • Hög komfort och dragfri ventilation
 • Optimal drift
 • Uppfyller Passivhusstandarden

Varför är det viktigt att ventilera?

Det finns två huvudargument för ventilation:

1. Luften ska vara frisk, behaglig och bidra till god hälsa.
2. Luften ska motverka att det uppstår fuktskador i byggnaden i form av mögel, svamp eller andra otrevligheter såsom kondens på vinden.

Ventilationen tillför bostaden frisk luft och för bort inneluft som är förorenad av människor, djur, material, maskiner etc. Det är viktigt att komma ihåg att tillförd luft är renare än uteluften oavsett föroreningsgrad på uteluften. Pollenallergiker upplever ofta att inneluft är bättre är uteluft oavsett föroreningsgrad. Ventilationen ska också bidra till att föra bort överskottsvärme.

Problem vid dålig ventilation:

 • Instängd, unken luft
 • Lukt från grannbostaden
 • Lukt från kök eller toalett
 • Kondens på insidan av fönstren
 • Fuktfläckar på fönsterkarmar
 • Mögel i kalla hörn, bakom skåp och möbler mot yttervägg

Det finns många föroreningskällor – både synliga och osynliga.

Sparar energi och skyddar miljön

För bara några år sedan var det vanligt att dra den uppvärmda luften rakt ut ur bostaden utan värmeåtervinning. I moderna bostäder som har balanserad ventilation med värmeåtervinning återanvänds värmen i inneluften. På det sättet minskar behovet att producera ny energi och man tar vara på miljön. 

Vad säger reglerna?

Enligt byggföreskrifterna finns det krav på att alla bostäder ska hålla en god inomhusmiljö. Kraven ställs både av hänsyn till de boendes hälsa och trivsel och för byggnaden skull. Det ställs även krav på att ventilationsanläggningen ska återvinna värmen i ventilationsluften. Med balanserad ventilation med värmeåtervinning från Flexit uppfylls både inomhusmiljö- och energikraven.

Förberett för framtiden

Framtidens bostäder kommer att använda ännu mindre energi än de nuvarande kraven. 

Idag finns passivhus, inom några år kommer 0-energihus, och så småningom kommer plushus. Det är hus som levererar mer energi tillbaka, än vad de använder. Det betyder att det kommer att användas mindre energi för ventilation och uppvärmning. Flexits ventilationssystem är redan förberedda för dessa krav.

Komplett leverantör

Vi på Flexit levererar gärna våra ventilationssystem helt kompletta - från aggregat, kanaler, kanaldetaljer till ventiler, isolering och ljuddämpning, ned till sista skruven. Då vet vi att varje anläggning kommer att fungera som den ska. 

Vi på Flexit har över 40 års erfarenhet av att leverera kompletta ventilationssystem, det ger dig som kund en trygghet. Redan på projekteringsstadiet kan Flexit hjälpa till med dimensionering, placering och kanaldragning. Utifrån plan- och sektionsritningar levererar vi kompletta 3D-ritningar över hela installationen. Det som beställs är precis det som behövs, varken mer eller mindre.

För installation och montering hänvisar vi till Flexits Certifierade Partners som finns i olika delar av landet. Det är ett nätverk av kvalificerade installatörer som kan ventilation, och som vi specialutbildat gällande våra produkter och hur de bäst installeras.

För mer information och prisuppgifter, läs här.

Flexit