Partierna överens om att det bör byggas fler småhus

Populärt att bo i hus men få har råd.

Populärt att bo i hus men få har råd. Foto: Marlén Eskilsson.

Fokus har legat på lägenheter för att komma åt bostadsbristen, men nu är partierna överens om att småhus måste med i planeringen.

Politikerna är överens om att de ständigt klättrande huspriserna är problematiska. I en färsk artikel i Dagens Industri säger samtliga att bristen på småhus utgör ett reellt problem, och är orsaken till den heta husmarknaden. Många vill helt enkelt bo i hus, men få har råd.

Bostadsbristen har man hittills främst försökt bekämpas med att bygga fler lägenheter, något som partierna i riksdagen menar är positivt men inte tillräckligt. Det byggs helt enkelt för få småhus i förhållande till övriga bostadstyper - detta har Branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen flaggat för i flera år. Faktorer såsom markbrist och svårigheterna att ta sig in på bolånemarknaden har varit löpande problem - och sätter än idag käppar i hjulet.

- Vi måste få kommuner att i mycket större utsträckning prioritera tomtanvisningar. Alla måste ta sitt ansvar, säger Johan Löfstrand, bostadspolitisk talesperson i Socialdemokraterna.

Övriga partier håller med och bland annat moderaterna menar på att det finns politiska medel för att förändra situationen. Man föreslår exempelvis snabbare handläggningstider, uppluckrat områdesskydd och förenklingar så man kan bygga på fler platser såsom exempelvis utanför detaljplanerat område.

Det återstår att se vad partierna kommer överens om för lösningar.