Byggahus.se

Upplag

1. Förvaringsplats för produkter vid kortvarigt uppehåll mellan två moment under produktion eller för färdiga produkter i avvaktan på borttransport. 
2. Den lastbärande yta som en del av ett bärande element (t ex änden av en bjälke) vilar på. Se Upplagslängd/bredd.