Byggahus.se

Självdrag

Typ av ventilation som innebär att luften förs bort termiskt, dvs att den varma luften är lättare än den kalla och därför går ut genom frånluftsvent