Byggahus.se

Shaker

Shakerstilen har sitt ursprung i den engelska religiösa shakerrörelsen på 1700-talet, som bestod av asketiska radikala kväkare. Rörelsen utvandrade till USA i slutet av 1700-talet. Utmärkande drag för rörelsen var dess krav på enkelhet och renhet.

Rörelsens krav på enkelhet och renhet påverkade formen hos de hus och möbler de tillverkade. Möblerna var helt osmyckade men utmärktes av perfektion och hög hantverksmässig och konstnärlig kvalitet. Formgivningen styrdes av ändamålsenlighet. Borden är runda på tregrenad centralfot eller har fällklaffar. Förvaringsmöblerna har kraftiga dragknoppar och stolarna har stegrygg och ofta gungmedar. När de inte användes hängdes de upp på knoppförsedda vägglister. Praktiskt vid städning. Förvaringsmöblerna de tillverkade var byråer, sekretärer och olika skåp, allt välgjort så att damm inte kunde tränga in.