Passivhus

I ett passivhus tillvaratar man passivt tillförd energi istället för att distribuera energi via t ex radiatorer. För att klara uppvärmningen måste man minimera värmeläckage från bostaden. Detta åstadkommer man tjock isolering, lågt U-värde i alla byggdelar samt att bygga tätt och undvika köldbryggor. Huset återvinner värme i ett FTX-system. Ofta sitter en solfångare på taket. För att få kallas passivhus måste huset ha ett effektbehov på max 12 W/kvm vid dimensionerande utetemperatur samt använda de energieffektivaste hushållsapparaterna och belysningen. Läs mer hos ”Programmet för passivhus och lågenergihus”.