Pantbrev

För att en bank ska godkänna en bostad som säkerhet vid bolån, måste ägaren ansöka om inteckning i fastigheten hos inskrivningsmyndigheten. Efter ett godkännande skrivs inteckningen in i fastighetsboken i ett centralt register. Ett pantbrev utfärdas som bevis för inteckningen, som överlämnas till banken. När man köper en bostad och det redan finns ett pantbrev som täcker lånebehovet, behövs inget nytt pantbrev.

Normalt utför banken administrationen av pantbrev mot en expeditionsavgift. Pantbrevet kostar i regel en procentsats av pantbrevsbeloppet (2% idag 20070820). Pantbrevet är knutet till fastigheten och kan inte föras över mellan fastigheter.