Byggahus.se

Lagfart

Inskrivning av förvärv av äganderätt till fastighet i fastighetsbok. Skall sökas inom tre månader från upprättandet av köpehandlingen.