Byggahus.se

Konsult

Sakkunnig person som anlitas för vissa specialuppdrag eller som rådgivare. I byggbranschen innebär detta arkitekt, ingenjör eller konsultföretag som utför uppdrag åt beställaren.