Byggahus.se

Kantförstyvning

När t ex kanten av platta på mark görs extra tjock för att kunna bära tyngden av yttervägg m m.