Byggahus.se

Huvudentreprenör

Entreprenör som i delad entreprenad har i uppdrag att samordna de olika entreprenörernas arbete med varandra.